Mere

Private

Styrk dig selv eller styrk relationen til andre
– det kan være i familien, på arbejdet eller i relationen til venner

Sparring og rådgivning i øjenhøjde
Oplever du afmagt og frustration i relationen til andre mennesker? Så tag kontrol!

Læs mere…

 

Kommune

Huuman er et privatejet mentor og støttekontakt team, for familier, børn og unge, hvis adfærd ofte ikke kan rummes i det etablerede system. Det kan være børn og unge med ADHD, autisme, tourette, personlighedsforstyrrelser, sociale vanskeligheder, dysfunktionelle familier, misbrugsproblemer, psykisk sygdom eller andre problematikker.

Læs mere…