Kommuner

Huuman er et privatejet mentor og støttekontakt team, for familier, børn og unge, hvis adfærd ofte ikke kan rummes i det etablerede system. Det kan være børn og unge med ADHD, autisme, tourette, personlighedsforstyrrelser, sociale vanskeligheder, dysfunktionelle familier, misbrugsproblemer, psykisk sygdom eller andre problematikker.

Vi har siden år 1999 været med til at løse mange forskellige opgaver hos familier og enkelt personer. Det forgår altid igennem et tæt samarbejde med de enkelte kommuner. Dog vil det altid skinne igennem, at vi er et privat fortagende, som løser vores opgaver selvstændigt.

Støtte/kontaktpersonens/mentorens opgave er at yde en støtte til den enkelte på det personlige plan. At være til rådighed, når den pågældende har behov for en at tale med. Det kan også være støtte af mere praktisk karakter, som der skønnes at være behov for.

I alle opgaver og udfordringer Huuman bliver stillet overfor ligger det os meget på sinde, at individet altid kommer i centrum. Dette vil altid være vores udgangspunkt, hvad enten det er en opgave, der vedrører en enkelt person eller hele familien. Hos os vægtes det meget højt, at alle parter er tilfredse, når Huuman har løst en given opgave. Selvom vi har fokus på individet, bliver det ikke på bekostning af fællesskabet og gode relationer. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er to opgaver, der er ens. Derfor vil opgaverne ikke blive løst ens – og det er ikke vores intention at komme op med en facitliste – vi kigger på hver enkelt sag med nye øjne og løser disse sager herfra. Sandsynligvis vil vi kunne byde ind med vores erfaringer fra tidligere sager, men vi er klar over, at det der har virket ét sted ikke nødvendigvis er den ideelle løsning i den næste sag, vi tager op.

Læs mere om vores Målgrupper her.