Private

Styrk dig selv eller styrk relationen til andre
– det kan være i familien, på arbejdet eller i relationen til venner

Sparring og rådgivning i øjenhøjde
Oplever du afmagt og frustration i relationen til andre mennesker? Så tag kontrol!
Via simple værktøjer og relationsbaseret sparring på dine præmisser; giver vi dig værktøjer til at:

Øge dit selvværd og styrke din selvtillid
Styrke din relation til andre mennesker
Takle den svære samtale
Løse konflikter og håndtere upassende adfærd

Oplever du følelsen af afmagt og håbløshed? Er din hverdag præget af skænderier, konflikter, gentagende misforståelser og frustrationer, som bare skaber større og større kløfter i relationen til for eksempel familie, venner eller arbejdskolleger? Så kan Huuman hjælpe dig/jer.

Vi har erfaring med mange forskellige typer af mistrivsel eksempelvis:

Familieproblematikker
Sociale vanskeligheder
Utilpasset adfærd
Misbrugsproblemer
Stress
Psykiske lidelser så som ADHD, autisme, tourette og skizofreni

Hvordan gør vi
Når Huuman arbejder med familier eller enkeltpersoner, kan der i mange tilfælde udarbejdes en hensigtserklæring, som vi også kalder familiens eller personens “grundlov”. Hensigtserklæringen udarbejdes i tæt samarbejde med familiemedlemmerne eller den enkelte person. Gennem samtaler vil vi blandt andet komme ind på: Rammer, roller, regler, resultater og relationer som retningslinjer for “grundloven“. Det hele er båret af simple hjælpeværktøjer, der fungerer som støtte og guidelines til at opnå en bedre forståelse. Herunder indgår også evaluering af de opnåede resultater. Det er af essentiel betydning for os, at både familier og enkeltpersoner forstår deres egen rolle i forhold til at løse problemer inden for det sociale fællesskabs rammer. Vi er derfor meget bevidste om at gøre os forståelige for alle.

Kontakt os allerede i dag og få en fortrolig og uforpligtende samtale, hvori vi sammen afklarer hvilke løsninger og værktøjer, der kan afhjælpe dine/jeres behov og problemstillinger.