Trivsel

Vi i Huuman vil fremme trivsel på arbejdspladsen, og står klar til at hjælpe dig og/eller din virksomhed med at forbedre trivsel og samarbejdet på arbejdspladsen. Der er ikke en opgave, der er for stor eller for lille for Huuman.

500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet pga. stress og hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø, som kan resultere i eksempelvis stress, udbrændthed, depression og psykosomatiske symptomer. Stress og dårlig psykisk arbejdsmiljø er en del af hverdagen i de fleste virksomheder, og kan have store konsekvenser for en virksomhed. Selv moderat stress betyder, at en medarbejder har reduceret overblik, kreativitet og effektivitet, samt at vedkommende laver flere fejl og træffer mere risikable beslutninger. Det er vigtigt ikke at komme ind i den onde cirkel, og undgå en dominoeffekt, der kan give flere sygemeldinger eller opsigelser.  

Vi ved af erfaring, at det er vigtigt at håndtere mindre problematikker og derved forebygge trivslen i virksomheden og i privaten.

Medarbejdere der trives, er sjældent syge og har en tendens til at blive længere i jobbet. Ved at fremme trivslen på arbejdspladsen, har man mulighed at få mere engagerede og motiverede medarbejdere, der har større arbejdsglæde og samarbejde. 

Er du/I i tvivl om hvad jeres dårlige arbejdsmiljø skyldes, kan vi hjælpe med at identificere årsagen og afhjælpe. Vi tilbyder individuelle og gruppe forløb, på medarbejder- og organisatorisk niveau. Det er vigtigt ikke alene at betragte det som individuelle problemer, da det oftest påvirker virksomheden. 

Det er en god investering at satse på mere trivsel, da omkostningerne er små i forhold til  konsekvenserne, når skaden er sket! Huuman hjælper ledere og medarbejdere med at lykkes i hverdagen og skabe øget trivsel. Der er ikke en opgave for lille eller stor for os. Vi ved, at små udfordringer hurtigt kan blive til store problemer og derved en økonomisk belastning. Vi giver medarbejderne og ledere simple værktøjer og sparring til at:

Øge selvværdet
Styrke samarbejdet 
Konfliktløse

Hvis man håndtere de udfordringer som man oplever, kan man opnå færre sygedage, bedre effektivitet og færre fejl. Kvalificeret arbejdskraft,  giver større kunde- og brugertilfredshed.

Fordelen ved at benytte Huuman er, at du kommer til at tale med mennesker, som kan forholde sig objektivt til problemstillingerne, og som har en ekspertise og erfaring med at bringe komplicerede og følsomme emner i  øjenhøjde og skabe et trygt rum, til at handle og løse problemet. Resultatet bliver en større forståelse, forbedret samarbejde og styrket selvtillid som gruppe og individ. 

Ønsker du at læse mere om stress på arbejdspladsen, kan du finde information her:

https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-psykisk-arbejdsmiljo/skaber%20overskud 

http://www.who.int/occupational_health/topics/stressatwp/en/ 

http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Emner/Psykosocialt-arbejdsmiljo/Stress