Familiesamtale

Når vi arbejder med familier, kan der i mange tilfælde udarbejdes en hensigtserklæring, som vi også kalder familiens grundlov. Denne hensigtserklæring udarbejdes i sagens natur i tæt samarbejde med familiemedlemmerne. I arbejdet med familierne vil vi gennem samarbejde og samtaler blandt andet komme ind på følgende: rammer, roller, regler, resultater og relationer som retningslinjer for familiens grundlov. Herunder kan også indgå økonomistyring og evaluering af de opnåede resultater. Det er af essentiel betydning for os, at alle forstår deres egen rolle i forhold til fællesskabet og i forhold til at løse problemer indenfor familiens rammer. Derfor er vi meget bevidste om at gøre os forståelige for alle, og på denne måde undgå unødige misforståelser.

Skriv et svar