Hvorfor er Work-Life Balance vigtigt?

Sygefravær på danske arbejdspladser på grund af stress og mistrivsel er et stigende problem. Ifølge tal fra Arbejdstilsynet var stress og psykisk arbejdsmiljø i 2019 den mest almindelige årsag til langvarigt sygefravær blandt funktionærer i Danmark, og udgjorde hele 38% af al sygefravær blandt denne gruppe.

En undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at i 2020 var der en stigning i antallet af sygedage pr medarbejder på grund af psykiske lidelser på 14,6% sammenlignet med 2019. Samtidig viste en undersøgelse fra Krifa i 2021, at hver fjerde dansker oplever stress på arbejdet.

Det økonomiske aspekt af sygefravær på grund af stress og mistrivsel er også betydeligt. Ifølge tal fra Dansk Erhverv koster det danske samfund årligt op mod 14 milliarder kroner i tabt arbejdsfortjeneste og behandlingsomkostninger.

Det er derfor vigtigt, at virksomhederne tager ansvar og skaber muligheder for at forbedre arbejdsmiljøet og mindske stressniveauet på arbejdspladsen. Det kan gøres ved at fokusere på work-life balance, tilbyde fleksible arbejdstider og sikre god kommunikation og samarbejde mellem medarbejdere og ledelse.

Desuden er det vigtigt at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen gennem træning, coaching og andre initiativer, der kan hjælpe med at styrke medarbejderes mentale sundhed og trivsel.

I det hele taget er det afgørende at prioritere og fokusere på arbejdsmiljøet for at sikre, at medarbejdere kan trives og yde deres bedste på arbejdspladsen, samtidig med at virksomhederne kan opnå en sund og produktiv arbejdsplads.

Work-life balance er ikke kun en fordel for den enkelte person, men også for virksomheder. Forskning har vist, at medarbejdere med en god work-life balance har højere jobtilfredshed, bedre mental sundhed og mindre fravær. Det kan føre til øget produktivitet og engagement, og derved positivt påvirke bundlinjen.

Der er flere tiltag, som virksomheder kan gøre for at støtte en sund work-life balance hos deres medarbejdere. Det kan inkludere fleksible arbejdstider og mulighed for hjemmearbejde, så medarbejdere kan tilpasse deres arbejdstid til deres personlige liv. Det kan også inkludere adgang til fysisk aktivitet og sund mad på arbejdspladsen, som kan støtte medarbejderens fysiske sundhed og mentale velvære.

Ved at inkludere work-life balance som en del af virksomhedens kultur og værdier, kan det signalere til medarbejderne, at deres sundhed og trivsel er vigtig. Dette kan føre til øget loyalitet og tiltrækning af nye talentfulde medarbejdere.

Som en virksomhedsleder eller 

HR-ansvarlig er det vigtigt at forstå betydningen af work-life balance og arbejde for at skabe en kultur og arbejdsplads, der støtter en sund balance mellem arbejde og personlige forpligtelser. Det kan føre til øget medarbejdertrivsel, produktivitet og succes på lang sigt.

Som work-life balance specialister ved vi, at stress kan påvirke både vores krop og vores sind negativt. Stress kan føre til symptomer som øget hjertebanken, muskelspændinger, søvnløshed, træthed, irritabilitet, hukommelsesbesvær og nedsat evne til at træffe beslutninger. På samme tid kan vores tankemønstre og følelser have en stor indflydelse på vores krop, idet de udløser visse kemiske reaktioner.

Men vi ved også, at der er noget, vi kan gøre for at modvirke stress og opretholde en god balance mellem arbejde og fritid. Arbejdet med at opretholde en god work-life balance kan faktisk have en positiv indvirkning på både vores krop og vores sind. Det kan hjælpe med at regulere vores krops stressrespons og sænke niveauet af stresshormoner, såsom kortisol. Samtidig kan det hjælpe med at forbedre vores mentale velbefindende, forbedre vores søvn, øge vores energiniveau og styrke vores følelsesmæssige regulering.

Er du klar til at tage det første skridt mod en bedre work-life balance og en mindre stresset tilværelse? 

Stil evt dig selv følgende spørgsmål og afgøre, om du er klar til at arbejde med at forbedre din balance:

1. Føler du dig ofte overvældet af dit arbejdsliv?

2. Har du svært ved at slappe af og nyde fritiden?

3. Oplever du ofte fysiske symptomer som hovedpine, muskelspændinger eller søvnløshed?

4. Føler du dig ofte træt, irritabel eller nedslået?

5. Har du svært ved at opretholde en positiv holdning på arbejdspladsen?

Hvis du kan nikke genkendende til nogle af disse spørgsmål, så er det måske tid til at tænke over, hvordan du kan opretholde en bedre balance mellem arbejde og fritid. Lad os samarbejde om at finde en løsning, der passer til jeres virksomhed og jeres medarbejders liv og deres behov.

Stress/Work-life balance kviktest